a123

Utprøving av ny struktur i Østre divisjon

Utprøving av ny struktur i Østre divisjon

Korps i Østre divisjon vil bli knyttet til distrikt.


Fra 1. august vil alle korps i Østre divisjon bli knyttet til hvert sitt distrikt. Divisjonen deles inn i fire geografiske områder (distrikt). Det skal nå utprøves en modell (pilot) som innebærer at korpsene i hvert distrikt skal samarbeide på en rekke områder. Det handler både om strategisk og organisatorisk samarbeid og deling av ressurser og kompetanse. Samarbeidet vil koordineres av en distriktsleder. I tillegg til dette ansvaret, vil distriktsleder også fortsette i stillingen vedkommende allerede har (normalt som korpsleder i ett av korpsene).

Inndelingen i distrikt er som følger:

Distrikt 1: Korpsene i Telemark: Kragerø, Langesund, Brevik, Porsgrunn, Skien og Ulefoss. Distriktsleder: Major Øyfrid Kristiansen Storck.

Distrikt 2: Korpsene i Vestfold: Larvik, Sandefjord og Tønsberg. Distriktsleder: Kaptein Astrid Holm Andersen.

Distrikt 3: Sandvika, Asker, Drammen, Nedre Eiker og Hokksund. Distriktsleder: Major Thore Paulsen.

Distrikt 4: Hallingdal, Fagernes, Hønefoss, Jevnaker, Brandbu, Lena, Raufoss, Gjøvik og Odnes. Distriktsleder: Major Tove Roholt.

Divisjonssjefen vil ha et hovedansvar for å lede og legge til rette for modellen, sammen med ressurser fra Hovedkvarteret. Det gjøres ingen endringer når det gjelde personal- og linjeansvar. Dette vil fortsatt være divisjonssjefens ansvar.

Det vil komme mer informasjon etter hvert om utviklingsarbeidet som nå igangsettes. Det vil i distriktene både bli utvikling av nye samarbeidsmodeller og det vil også bygges på alt det gode som allerede i dag skjer av lokalt og regionalt samarbeid. Hensikten med disse ”pilotene” er å vurdere om dette er en modell som, med ulik tilpasning, kan brukes i hele territoriet. Vi har stor tro på at en slik modell vil gi store og nye muligheter.

 

På vegne av sjefsekretæren,

ass. sjefsekretær, Jan Risan