a123

Vant med rosa prakt

Vant med rosa prakt
Like før gjenåpningen, etter restaurering som feltsersjant Elna Fredhøy (foran) har kjempet hardt og lenge for. Fra venstre: Major og korpsleder Helen Stangeland og major og korpsleder André Stangeland. Foto: Silje Eide

Drøbak korps har blitt pusset opp, med stor vekt på byggets oppinnelige utseende. Utvendig har bygget fått en ny «enkel, pusset fasade i rosa», slik bygget så ut i 1912. Med det vant Frelsesarmeen årets pris for beste restaurering.


Vant med rosa prakt

I flere år har Drøbak korps diskutert behovet for bedre lokaler. I 2008/2009 ble det bestemt at korpset ikke hadde råd til å pusse opp bygget de holdt til i. Men med iherdig innsats fra korpsets tilhørige ble det likevel vedtatt å pusse opp året etter. Den massive oppussingen har pågått samtidig med innsamling av penger til prosjektet, og endelig står bygget ferdig, i all sin rosa prakt. Prisen ble tildelt av Verneforeningen Gamle Drøbak som skriver i sin begrunnelse: «Frelsesarmeens hus er igjen blitt en berikelse og viktig del av bygningsmiljøet i Drøbak, og det vil forhåpentlig i mange år tjene Frelsesarmeens behov.» 

Les mer i Akershus Amtstidende