a123

Velkommen for de nye kadettene

Velkommen for de nye kadettene

Søndag 4.september kl. 17, er det velkommen for kadettsesjonen "Evangeliets budbærere" i Templet, Oslo.

Kommandør William Cochrane taler. I tillegg deltar oberst Jan Peder Fosen, major John Wahl fra Danmark, offiserskolens stab og Templet hornorkester. Det er fire nye kadetter som ønskes velkommen i tillegg til seks som tar fatt på andre år av utdanningen.