a123

Velkommen til årets Kvinnefrokost

I år gjester Anne Kristin Aasmundtveit fra Bibelselskapet Kvinnefrokost lørdag 25. juni. Påmeldingsfrist er 3. juni.

Kvinnefrokost arrangeres på Radisson Blu lørdag 25. juni klokka 09.00 - 11.00.

Anne Kristin Aasmundtveit fra Bibelselskapet kommer for å snakke om «Fortellingen om Rut».

PÅMELDING: Ved innbetaling av kroner 230,- til kontonr. 3000.15.07334

(merk Kvinnefrokost prosjekt 742 og ditt navn)

Påmeldingsfrist: 3. juni

Velkommen til årets Kvinnefrokost