a123

Velkommen til kongress

Velkommen til kongress
Illustrasjonsbilde fra en tidligere kongressmarsj. Foto: Silje Eide

General André Cox og kommandør Silvia Cox er gjestetalere på årets kongress. Kongressen blir som de siste årene arrangert på OKS, helgen 22.-25. juni.

For alle som har vært på kongress før, blir rammen og møteprogrammet velkjent, men innholdet vil sikkert likevel kunne overraske. Samlingen starter allerede torsdag 22. kl. 19 i Templet med kadettenes invielsesmøte. Helgen fortsetter med møter, marsj, konserter og seminarer. Det blir som tidligere både Barnas kongress og ungdomskongress "Sparks". Vi har samlet alle saker om kongress på frelsesarmeen.no/kongress

Når Frelsesarmeen har samling, blir det alltid mye sang og musikk. I år vil det i tillegg til bidrag fra territoriets egne talenter, også bli mulig å høre Regent Hall Songsters (kor) fra London. Kongressen ledes av kommandør William Cochrane og oberstene Birgit og Jan Peder Fosen. Hold av helgen 22.-25. juni.

Her finner du rammeprogrammet til kongressen.