a123

Vennskapsaksjonen 2016

Vennskapsaksjonen 2016

Det er tid for Frelsesarmeens egen fasteaksjon. Spar penger− hjelp en venn!

Selvfornektelse har vært en viktig bestanddel av Frelsesarmeens økonomi. Ved å avstå fra noe i en periode, kan vi spare penger og finansierer et viktig arbeid.

Vennskapsaksjonen

I 2002 ble Vennskapsaksjonens konsept utviklet videre der alle land Frelsesarmeen arbeidet, ble linket opp mot ett eller flere vennskapsterritorier. Det handler ikke bare om penger, men om informasjon, inspirasjon, praktisk hjelp og forbønn. Våre vennskapsterritorier er Uganda, India Sør-Vest, Tsjekkia, Sverige og Sør-Afrika territoriet (som inkluderer Sør-Afrika, Swaziland, Namibia, Lesotho og St. Helena). Ikke alle trenger økonomisk støtte, men alle trenger vår forbønn.

I 2016 ønsker vi å sette et ekstra fokus på Vennskapsaksjonen. Med Vennskapsaksjonen ønsker vi å bidra til å gjøre arbeidet lettere for våre medarbeidere i de fattige delene av verden. Alle kan være med og gi ut fra sine forutsetninger, og ved å gjøre et ekstra offer i hverdagen, kan vi alle bidra ut over vår faste givertjeneste, slik de også gjør i de fattigste landene i verden.

Felles dugnad

Vi ønsker å få med hele Frelsesarmeen på en felles dugnad og hjelpeaksjon for våre venner. Både soldater, offiserer, medlemmer, møtebesøkende, ansatte og gjester kan få være med å bidra. Frem mot vennskapsaksjonen 2016, vil vi derfor presentere og informere om våre vennskapsterritorier. Vi vil lage materiell som kan brukes i gudstjenester og andre samlinger. Vi vil komme med kreative forslag til hvordan man kan avsette ekstra penger til vennskapsaksjonen – både for store og små.

Vi har et ansvar for verden. Vi har et ansvar for å hjelpe våre venner. Vi har et ansvar for å gi suppe, såpe og frelse. Gjennom vennskapsaksjonen er vi med og tar det ansvaret.

Historie

I 1886 var major John Carlton til stede i et møte der godt bemidlede støttespillere av Frelsesarmeen ble utfordret til å skrive ned hvor mye penger de ville donere til Armeens arbeid. Major Carlton hadde ikke penger å gi, men på impuls skrev han at han ville avstå fra dessert i ett år og gi det han sparte til arbeidet. William Booth ble så inspirert av dette at innen få uker uke var gått, var «selvfornektelsesfondet» etablert. Både salvasjonister og andre, ble utfordret til å gjøre et personlig offer, ikke for et år, men for en uke, og donere det de hadde spart til fondet.

 

Ressurser

Det er utformet en egen ressursside for Vennskapsaksjonen. Der finner du viktig informasjon om aksjonen, kreative innsamlingsmetoder, forslag til gudstjenesteinnhold og musikk, samt informasjon om landene. Noe er allerede lagt ut, mer (blant annet filmer) kommer!