a123

Vennskapsaksjonen 2017

Vennskapsaksjonen 2017

Det er tid for Frelsesarmeens egen fasteaksjon.

Selvfornektelse har vært en viktig bestanddel av Frelsesarmeens økonomi. Ved å avstå fra noe i en periode, kan vi spare penger og finansiere et viktig arbeid.

Historie

I 1886 var major John Carlton til stede i et møte der godt bemidlede støttespillere av Frelsesarmeen ble utfordret til å skrive ned hvor mye penger de ville donere til Armeens arbeid. Major Carlton hadde ikke penger å gi, men på impuls skrev han at han ville avstå fra dessert i ett år og gi det han sparte til arbeidet. William Booth ble så inspirert av dette at innen få uker uke var gått, var «selvfornektelsesfondet» etablert. Både salvasjonister og andre, ble utfordret til å gjøre et personlig offer, ikke for et år, men for en uke, og donere det de hadde spart til fondet.

Vennskapsaksjonen

Alle land der Frelsesarmeen arbeider er linket opp mot ett eller flere vennskapsterritorier. Våre vennskapsterritorier er Uganda, India Sør-Vest, Tsjekkia og Sør-Afrika territoriet (som inkluderer Sør-Afrika, Swaziland, Namibia, Lesotho og St. Helena). Gjennom aksjonen ønsker vi å støtte opp om arbeidet i disse territoriene. Det handler ikke bare om økonomisk støtte, men om informasjon, inspirasjon, praktisk hjelp og forbønn.

Felles dugnad

Vi ønsker å få med hele Frelsesarmeen på en felles dugnad og hjelpeaksjon for våre venner. Både soldater, offiserer, medlemmer, møtebesøkende, ansatte og gjester kan få være med å bidra. Med Vennskapsaksjonen ønsker vi å bidra til å gjøre arbeidet lettere for våre medarbeidere i de fattige delene av verden. Alle kan være med og gi ut fra sine forutsetninger, og ved å gjøre et ekstra offer i hverdagen, kan vi alle bidra ut over vår faste givertjeneste.

Ressurser

Det er utformet en egen ressursside for Vennskapsaksjonen. Der finner du viktig informasjon om aksjonen, kreative innsamlingsmetoder, forslag til gudstjenesteinnhold og musikk, samt informasjon om landene.