a123

Vennskapsaksjonen 2018

Frelsesarmeens vennskapsaksjon er organisasjonens «fasteaksjon» der alle oppfordres til å spare penger for å gi støtte til Frelsesarmeens arbeid i andre land.

Frelsesarmeen er til stede i 128 land, og mange av dem er avhengige av økonomisk støtte for å kunne møte de behovene de står overfor.
Alle land der Frelsesarmeen arbeider er knyttet opp mot ett eller flere vennskapsterritorier. Territoriene skal være til gjensidig hjelp og støtte for hverandre. Det handler både om inspirasjon, praktisk hjelp, forbønn og økonomisk støtte der det er behov for det.

Aksjonen foregår i hele mars og fram til avslutningen med gudstjenester landet rundt 8. april.

Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene er nå vennskapsterritorium med følgende territorier/land:

  • Japan
  • Indonesia
  • Sverige og Latvia
  • Sørlige Afrika, som inkluderer landene: Lesotho, Namibia, St. Helena, Sør-Afrika og Swaziland
  • Latin-Amerika nord, som består av landene: Colombia, Costa Rica, Cuba, Den dominikanske republikk, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama og Venezuela

Hele Frelsesarmeen inviterer til felles dugnad for våre venner, til å ta felles tak for felles sak.

Det er flere måter å støtte gjennom Vennskapsaksjonen 2018:

  • Spare penger i mars og legge det til kollekten i gudstjenesten søndag 8. april
  • Bli fadder gjennom Frelsesarmeens fadderordning 
  • Bønn 
  • Du kan også bruke korpsets Vipps-nummer, eller det sentrale Vipps-nummeret 2309 (Skriv i meldingsfeltet: «Vennskapsaksjonen»)