a123

Verdier

Verdier

Frelsesarmeens verdier er beskrevet i et lite hefte, for at vi skal ha en felles forståelse av verdiene som ligger til grunn for slagordet "Suppe, såpe, frelse". Denne foreligger nå i ny utgave, og kan bestilles fra FA handel.

Lederen for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene, kommandør Dick Krommenhoek skriver i forordet:

De aller fleste i Norge vet noe om hva Frelsesarmeen er og gjør. Men hva dette “noe” virkelig inneholder, det varierer mye fra person til person.
...
Frelsesarmeens verdier, som er basert på Kristi evangelium, er beskrevet i denne boken, og jeg er dypt takknemlig for alle de som er villig å gjøre en helhjertet, verdibasert tjeneste. Det vil bidra til at Frelsesarmeen kan fullføre sitt Gudgitte oppdrag; å få mennesker frelst, å undervise og motivere de frelste til å bli modne, Jesus-like disipler, og å tjene “den lidende menneskeheten”.

Du kan bestille heftet fra FA-handel, eller klikke deg inn her (pdf):

Last ned filVerdier.pdf(1 6 9kb)