a123

Vi har noe å snakke om

Overskriften er hentet fra tittelen på et ressurshefte med tips til hvordan man kan snakke om og jobbe med vekst og mobilisering i korpset.

Heftet «Vi har noe å snakke om» gir noen forslag til hvordan man kan få et «ut-fokus» både i gudstjenester og i grupper. Du finner også noen verktøy til hvordan man kan kartlegge nærmiljøet samt et analyseverktøy av korpset.

Tipsene retter seg mot flere nivåer: korpsleder sammen med korpsråd/lederteam, grupper i korpset og samlinger/gudstjenester.

Ønsket er at heftet skal være en ekstra ressurs. Målet er å motivere til vekst og mobilisering. Hvert korps står fritt til å bruke tipsene slik de selv synes er hensiktsmessig.

Janne Våje Nielsen (janne.nielsen@frelsesarmeen.no) ved Programavdelingen kan kontaktes for bestillng av heftet og hjelp til gjennomføring eller for utfyllende informasjon.

Heftet inneholder
• Tips til tre gudstjenester
• Tips til hvordan snakke om temaet i grupper på korpset
• Tips til hvordan å gjøre opp status i korpset (analyseverktøy)
• Tips til hvordan legge en handlingsplan
• Tips til hvordan gjøre en kartlegging av byen
• Tips til hvordan kartlegge sosiale nettverk
• Tips til litteratur og videoressurser

«Arbeidet overstiger kanskje våre krefter, men så lenge dette ikke er bevist, bør det ikke hindre oss i å prøve» - William Booth.