a123

Viktig melding til ansatte

Sjekk om pensjonsfradraget er med i selvangivelsen i din.

Det har kommet tilbakemeldinger om at pensjonsfradraget ikke er med på selvangivelsen.

Denne feilen er nå rettet opp MEN du må selv legge den inn i selvangivelsen.

 

Sjekk følgende:

Har du et felt på sammenstillingsrapporten som heter Premie til Trygd og fond skal dette være Premie til pensjonsordning og føres i punkt 3.2.12 i selvangivelsen din.

Du kan korrigere i selvangivelsen frem til 30. april selv om du allerede har sendt den inn.

 

Korrekt beløp kan du også finne ved å gå inn på Altinn:

Viktig melding til ansatte

Følg anvisningene for bestilling – du vil deretter hente opp opplysningene i meldingsboksen din.