a123

Vil hjelpe Grønland

Vil hjelpe Grønland

Kadettenes bistandsprosjekt skal bekjempe sosial nød på Grønland.

 

Grønland 2013

Kadettene ved Frelsesarmeens Offisersskole har hvert andre år et bistandsprosjekt, hvor de samler penger og går inn med innsats i et land hvor FA arbeider med sosialt og økonomisk vanskeligstilte familier. Forrige prosjekt var i Latvia, og et betydelig beløp ble gitt korpsene til dette prosjektet. Krigsropet ga dette stor omtale. I år er kadettenes prosjekt lagt til Grønland.

Petura og Magnus Haraldsen dro rett fra Offiserskolen til Grønland august 2012. Vi har mottatt regelmessige bønnebrev, hvor det blir gitt uttrykk for at det er stor sosial nød på Grønland, særlig alkoholmisbruk, incest og vanskelige familieforhold. Dette er noe Frelsesarmeen ønsker å være med å bekjempe gjennom deres arbeid. Kadettenes oppgave blir å hjelpe Petura og Magnus med å gjøre Frelsesarmeen synlig for befolkningen i Nuuk gjennom å presentere suppe, såpe og frelse på gata, ved besøk på skole, eldresenter, kjærlighetsgjerninger. Vi reiser til Grønland 17. mai.

For å gjennomføre dette prosjektet er vi avhengige av deres hjelp, og vi er veldig glad for all den støtte vi kan få fra korps og enkeltpersoner.

 

Send din gave til Frelsesarmeens offisersskole, ”Prosjekt 514 Grønland ”, kontonr: 3000.15.08004 helst innen utgangen av april 2013.

 

Vennlig hilsen

kadettene