a123

Vil skape noe sammen på Sagene

Vil skape noe sammen på Sagene
Ressursgruppa på Sagene ønsker å skape et rusfritt fellesskap.

Onsdag var det uoffisiell start for et nytt initativ på Frelsesarmeen på Sagene.

Mennesker med en fortid med rus har bestemt at de sammen vil skape et rusfritt samlingssted.

Initiativet er brukerstyrt og opprettet i regi av Frelsesarmeens rusomsorg, og føyer seg inn i rekken av viktige ting som skjer på Sagene. Opplegget vil inneholde kurs, turer, bibelgrupper, kino, turer m.m. 

Maten som ble servert under åpningen var selvfølgelig «skapt sammen» og det ble delt drømmer om hva man sammen kan gjøre i dager og uker som ligger foran. Til høsten blir det offisiell åpning.