a123

World Homeless Day i Romania

I forbindelse med markeringen av «World Homeless Day» 10. oktober var Frelsesarmeen i Romanias mobile helseklinikk som vanlig ute på oppdrag.

World Homeless Day i Romania
Matudeling i București Foto: Dave Haas/Salvation Army Romania Region

– På en vanlig kveld oppsøker vi mennesker over hele byen som av forskjellige grunner er uten et fast tak over hodet. Selv om Romania har en form for velferdsstat med sosialt sikkerhetsnett er det mange grupper som faller utenfor, sier Simen Mørstad Johansen, prosjektleder i Frelsesarmeens Romania-prosjekt. 

– Disse menneskene er blant annet familier som er blitt kastet på gaten pga. absolutt fattigdom, single arbeidsløse uten offisiell bostedsadresse i byen, personer uten id-papirer, mennesker oppvokst ved barnevernsinstitusjoner uten nettverk, psykisk syke og rusavhengige, og mange av disse er Romfolk, forteller han. 

Oppsøkende arbeid
Den mobile helseklinikken, som driftes av Frelsesarmeens team bestående av helse- og sosialarbeidere, er i kontakt med og følger opp over 500 personer ut fra deres konkrete behov. Klinikken er ute i Bucureștis gater 3 kvelder i uka. Ved siden av helse og omsorg hjelper de til med å skaffe nye id-papirer, følge til sykehus og sosialkontor, samt deler ut klær og soveposer.
– Klinikken bidrar til å holde livsmotet oppe og bidra med et steg på veien til en eventuell bedre langsiktig løsning på problemene, sier prosjektleder Simen. 

World Homeless Day i Romania
Matutdeling til hjemløse i București Foto: Dave Haas/Salvation Army Romania Region

Internasjonal markering
World Homeless Day blir arrangert årlig 10. oktober med forskjellige markeringer verden over. Markering har sitt utspring fra diskujoner på nett hvor folk snakket om hva man kan gjøre for å få bukt med hjemløsproblematikken. Målet med World Homeless Day er å rette søkelyset mot utfordringene hjemløse møter daglig, og deres behov. Det er også en arena for lokalsamfunn til å lære mer om problematikken og utvikle gode løsninger. 

Støtte fra EEA Grants 

World Homeless Day i Romania
Bordet fylles opp Foto: Dave Haas/Salvation Army Romania Region

Mobil helseklinikk er en del av arbeidet som Frelsesarmeen har åpnet etter tildelingen av EØS midler i 2014. Prosjektet var et partnerskap mellom Frelsesarmeen i Norge og Frelsesarmeen i Romania - Armata Salvării. Selv om Armată Salvării snart står godt på egne ben, er det svært viktig med støtten fra Norge. Ved siden av Mobil helseklinikk ble det også opprett velferdssentre som tilbyr helsetjenester og etterskoletid-aktiviteter. Det ble også opprettet SalvatTex, det rumenske svaret på Fretex, som tilbyr arbeidstrening. Til nå er det 6 butikker og 1 sorteringssentert, samt 2 systuer som produserer blant annet for Fretex Redesign.