a123

Ny assisterende sjefsekretær

Ny assisterende sjefsekretær

Major Lise O. Luther har lang erfaring fra ulike ansvar i Frelsesarmeen, ikke minst som personalsjef gjennom 10 år.

Hun overtar etter oberstløytnant Brit Knedal som er ny leder for Frelsesarmeens kvinner. 

–--

I Ny i jobben-spalten presenterer vi kort nye ansikter ved Frelsesarmeens hovedkvarter samt ledere og nøkkelpersoner fra rundt omkring i territoriet. Har du en person som burde være med i spalten, send mobilbilde samt 1) stillingstittel 2) kort om bakgrunn og tidligere stilling samt 3) hvem vedkommende eventuelt erstatter til post@frelsesarmeen.no. Merk eposten "ny i jobben".