a123

Ny leder for Frelsesarmeens kvinner

Ny leder for Frelsesarmeens kvinner

Oberstlt. Brit Knedal har bred ledererfaring fra Frelsesarmeens arbeid, senest som assisterende sjefsekretær.

Hun overtar etter oberstlt. Birgit Fosen som går av med pensjon. Brit tiltro 2. september 2019 og vil fortsatt være en del av Frelsesarmeens lederråd samt tiltre i Frelsesarmeens hovedstyre i likhet med sin forgjenger. 

___

I Ny i jobben-spalten presenterer vi kort nye ansikter ved Frelsesarmeens hovedkvarter samt ledere og nøkkelpersoner fra rundt omkring i territoriet. Har du en person som burde være med i spalten, send mobilbilde samt 1) stillingstittel 2) kort om bakgrunn og tidligere stilling samt 3) hvem vedkommende eventuelt erstatter til post@frelsesarmeen.no. Merk eposten "ny i jobben".