a123

Arbeid mot moderne slaveri og menneskehandel

Frelsesarmeen har en lang tradisjon for arbeid mot menneskehandel. Gjennom hele organisasjonens historie har bekjempelse av menneskehandel vært viktig.

Frelsesarmeen opplever at problematikken med forskjellige typer av moderne slaveri og menneskehandel har økt. Vi møter mennesker som forteller historier om utnyttelse her i Norge, og fra andre land. Gjennom vårt internasjonale nettverk arbeider Frelsesarmeen med å bygge opp et system med mål om «Identify, React and Act».

Frelsesarmeens anti-traffickingarbeid i Norge handler om å møte den enkelte der vedkommende er: Mennesker som er satt i fengsel på grunn av falske papirer, mennesker som har flyktet og trenger hjelp til å komme seg videre i livet eller hjem. Frelsesarmeen ønsker å møte alle med god omsorg, profesjonell hjelp og kunnskap.

Alle Frelsesarmeens tiltak driftes på bakgrunn av den internasjonale misjonserklæringen: 

«Frelsesarmeen er en internasjonal evangelisk bevegelse

og en del av den universelle kristne kirke.

Budskapet bygger på Bibelen.

Tjenesten er motivert av kjærligheten til Gud.

Oppdraget er å forkynne Jesu Kristi evangelium

og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering.»

 

Inkluderingskonferansen 2018

Her finner du evalueringsskjema for inkluderingskonferansen 2018. 

viewNews is