a123

KOM

KOM, Koordineringseneheten for offer for menneskehandel lager hvert år en årsmelding som gir et samlet bilde av hvordan situasjonen ser ut i Norge og hvem som arbeider mot trafficking.

Årsmeldingen finner du her: www.politiet.no