a123

Indikasjoner på menneskehandel

Følgende spørsmål kan gi deg en indikasjon på at en person er offer for menneskehandel:

  • Har personen pass, legitimasjon eller reisedokumenter? Er det noen som oppbevarer disse dokumentene for vedkommende?
  • Opptrer personen på en måte som tilsier at de ikke handler av egen fri vilje eller blir instruert om hva de skal si? Får personen snakke fritt eller selv besvare spørsmål som blir rettet mot dem?
  • Har personen en arbeidskontrakt som tilsvarer de arbeidsoppgaver som personen utfører?
  • Får personen lite eller ingen betaling for sitt arbeid? Er det noen annen som kontrollerer det de tjener?
  • Har personen blitt tvunget til å utføre seksuelle tjenester?
  • Kan personen bevege seg fritt?
  • Har personen eller dennes familie blitt truet på noen måte hvis hun/han har prøvd å rømme?
  • Er personen av den oppfatning at den står i gjeld eller er i en avhengighetsposisjon?
  • Har personen blitt nektet mat, vann, søvn, medisinsk tilsyn?
  • Kan personen fritt kontakte familie eller venner? Har de begrenset eller ingen sosial kontakt med mennesker utenfor sitt umiddelbare miljø?

Det er ikke alle disse punktene som må være tilsted for å mistenke eller identifisere et offer for menneskehandel. Listen kan være til hjelp i en samtale ved mistanke om menneskehandel. Hvis flere punkter bekreftes eller man pga av andre opplysninger har en sterk mistanke, skal politiet eller KOM kontaktes.