a123

Politiets ansvar

Det er politiets ansvar å bekjempe menneskehandel. Politiet skal også identifisere ofre, utarbeide trusselvurdering og iverksette nødvendige sikkerhetstiltak, samt sikre at offerets rettigheter som fornærmet i straffesak er ivaretatt.

Ved behov for veiledning og informasjon om identifisering av ofre og hvordan man kan henvise dem til videre assistanse, kan du kontakte:

KOM prosjektet
Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel

Politidirektoratet

Hammersborggata 12

Postboks 8051 Dep.

0031 OSLO

Tel: 23 36 41 45 (kontortid)

Mob: 92 41 55 62 (kontortid)

E-post: KOM.pod@politiet.no

Ved mistanke om menneskehandel skal det lokale politikontoret kontaktes:

Politi
For øyeblikkelig hjelp, ring: 112

For ditt lokale politidistrikt, ring 02800

For mer informasjon, se www.politiet.no