a123

Frelsesarmeens Safe House "Filemon"

Frelsesarmeens Safe House "Filemon"

Safe House Filemon vil kunne tilby oppfølging, bolig i et trygt og godt miljø, arbeidspraksis, aktiviteter, sosialt nettverk og deltakelse i felles aktiviteter.

Plassene er prioritert for menn over 18 år som er eller har vært utnyttet i tvangsarbeid. Par og familier (med mor, far og barn)

kan benytte seg av tilbudet hvis det er praktisk mulig.

 

* Personen skal i utgangspunktet ha søkt om refleksjon eller være motivert for å gjøre dette så snart det er mulig etter innflytting. 

* Være motivert for å få til en forandring i livet og ta imot de tilbud og aktiviteter som tilbys.

* Personale vil gjennomføre ukentlige motivasjons og kartleggingssamtaler sammen med beboeren.

* Rusproblematikk og boevne vil bli vurdert før inntak.

 

Vi kan ta imot henvendelser om plass fra hele landet.

Vi vil ta imot henvendelse direkte til oss om plass på «Filemon».

 

Henvendelser gjøres ved å kontakte:

Vakttelefon for Safe House Filemon, 474 66 480

Leder Leif Tore Solberg, 909 60 635

safehouse@frelsesarmeen.no