a123

Hjelp til frivillig retur

Frelsesarmeen er en internasjonal kirke som har arbeid i over 120 land i verden. Vi har mulighet å hjelpe offer som selv ønsker å returnere til hjemlandet via dette nettverket. Vi har to programmer for retur, Safe Way Home for innsatte i norske fengsel og retur via Frelsesarmeens globa anti trafficking arbeid.

Vi samarbeider med IOM om returer men hjelper også offer som ikke kan returneres via IOM. En assistanse til retur gjennomføres kun ved kjennskap til sak og om man opplever at dette er noe personen selv ønsker.