a123

Trafficking fengsel

Trafficking fengsel

Trafficking fengsel er Frelsesarmeens arbeid med offer som sitter i norske fengsel. Vi møter mennesker som på grunn av tvunget kriminalitet, ugyldige papirer eller andre årsaker sitter i norske fengsler men er offer for menneskehandel. Vi tilbyr indetifiseringshjelp, samtaler, sjelesorg, praktisk hjelp og informasjon til ansatte i fengsel.

Ansvarlig for arbeidet er fengselsmedarbeider Mona Rasmussen. Hun kan kontaktes på mona.rasmussen@frelsesarmeen.no