a123

Velkommen

Frelsesarmeens arbeid for utsatte barn og deres familier startet opp i 1907. Omsorg for hele mennesket preger Frelsesarmeens barne- og familievern – og vi skal bidra til at barn, unge og familier får en kvalitativ god omsorg til enhver tid.
I dag drifter vi 7 barneverninstitusjoner, vi har fosterhjem og vi driver forebyggende tiltak.

Våre 6 institusjoner har felles mål- og strategidokument, felles verdigrunnlag og en felles faglig plattform. Vårt kristne menneskesyn gjør at vi har et ressursorientert perspektiv i det faglige arbeidet. Alle våre institusjoner har løsningsfokuserte metoder hvor refleksjon og mestring er hovedelementene.

LEDIGE PLASSER - Vi har for tiden ledig plass i målgruppen:

10 - 19 år omsorg: Othilie i Oslo, tlf 23 69 19 93/ 40 80 03 11

13 -19 år omsorg: Tryggheim  tlf: 920 96 694, Hegglia, tlf: 73 95 44 33 (Trondheim), Solgløtt tlf: 32 20 45 80 (Drammen), Solgry tlf 64 90 51 34, Lillebo tlf: 64 83 67 10

6 -12 år omsorg: Solgløtt tlf: 32 20 45 80 (Drammen), Hegglia tlf: 73 95 44 33 (Trondheim), Soldammen tlf: 64 98 04 70 (Drøbak, Vestby)

 

I Oslo ligger Frelsesarmeens korttidsboliger for barnefamilier, Grefsen.  

Forespørsler vedrørende institusjonsplasser kan rettes til den enkelte institusjon eller til bfv@frelsesarmeen.no

 

Vi drifter fosterhjem og søker nye fosterforeldre. Vi har kurs vår og høst.

Se her for kontaktinformasjon.

Vi har avtale med Bufdir ifht drift og kjører jevnlige opplæringskurs for potensielle fosterforeldre. Forespørsler vedrørende fosterhjem kan rettes til fosterhjem@frelsesarmeen.no

 

Vi tilbyr samvær med tilsyn. Les mer om det her.

Vi tilbyr også Home-Start familiestøtteprogram for småbarnsfamilier som trenger litt ekstra støtte i hverdagen. Vil du være frivillig i Home-Start? Send oss en epost!

 

Velkommen

NOVA Notat 5/10

Suppe, såpe og frelse som en del av det miljøterapeutiske arbeidet

 

 

 

 

 

viewNews is