a123

Vi skal skape en bedre morgendag!

Frelsesarmeen er en ideell aktør og har drevet med barnevernsarbeid i over 100 år.

Hvem kommer til oss?

Til våre institusjoner og fosterhjem kommer Petter, Ida og Mohammed.

Petter, Ida og Mohammed har det til felles at de har har hatt det vanskelig, og at de ikke kan bo hjemme. De har en ryggsekk med mange vonde og forskjellige erfaringer i. Petter, Ida og Mohammed er unike som trenger noe ulikt fra oss - de viser smerten de har opplevd på ulike måter. 

Til vår korttidsbolig i Oslo

Familier som i en periode er uten fast bopel og trenger et sted å bo i noen trygge gode rammer med døgnbemanning.

Til Home-Start

Familier som i en kortere periode i livet trenger hjelp i en sårbar fase hvor kanskje stresset er høyt og oppgavene i hverdagen litt for mange

Vi skal skape en bedre morgendag!

Slik skaper vi en bedre morgendag

Vi i Frelsesarmeens barne- og familievern søker å erstatte noen av de vonde erfaringene de har med gode erfaringer, gode opplevelser og gode relasjoner til trygge voksne. Vi gir barna og familiene deres hjelp til å skape nye positive fortelligner, som tas med i ryggsekken når de avslutter tiltak hos oss.

Som i livet ellers består de fleste dager av hverdager. Vi har ansatte som er tilstede og som ønsker å gjøre en forskjell Vår virksomhet er bygd på det kristne grunnsynet, som innebærer omsorg for hele mennesket - et helhetlig menneskesyn. Dette er synliggjort i fire dimensjoner; fysisk, psykisk, sosial og åndelig. Les mer om dette i vårt fagsyn (klikk på bilde): 

Vi skal skape en bedre morgendag!

 

Forespørsler vedrørende institusjonsplasser kan rettes til den enkelte institusjon eller til bfv@frelsesarmeen.no

   

Vi skal skape en bedre morgendag!

NOVA Notat 5/10

Suppe, såpe og frelse som en del av det miljøterapeutiske arbeidet

 

 

 

 

 

viewNews is