a123

Ideelle aktører i barnevernet : leverandører, samarbeidspartnere eller begge deler?

Ideelle aktører i barnevernet : leverandører, samarbeidspartnere eller begge deler?

Sindre Fottland har sett nærmere på konkurranseutsetting og hva dette har gjort med samarbeidet opp mot det offentlige. Se link til avhandlingen under:

http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/147383/1/Sindre%20Fottland.pdf