a123

Cecilie Elmkvist - avdelingsleder Øystein Møylas vei

Cecilie Elmkvist - avdelingsleder Øystein Møylas vei

Tlf: 984 27 147
epost: cecilie.elmkvist@frelsesarmeen.no

Ansatt i Frelsesarmeen barne- og familievern avd. Hegglia siden 2002 (med erfaring fra institusjonene, fosterhjems- og samværsavdelingen).
Ressursperson i TBO (Traumebasert Omsorg) samt har erfaring som hovedtillitsvalgt i Frelsesarmeen.
Utdannet barnevernspe