a123

Rigmor Knutsen - Avdelingsleder Venusvegen

Rigmor Knutsen - Avdelingsleder Venusvegen

Telefon: 488 94 459, e-post
: rigmor.knutsen@frelsesarmeen.no

Arbeidserfaring:
Erfaring fra arbeid med barn og unge fra 1993. Barnehage, SFO leder, Lærer på Helse og sosial (vgs), miljøterapeut på institusjon for ungdom/enslige mindreårige og ledende miløterapeut i bolig for enslige mindreårige

Utdanning:
•Førskolelærer
•Videreutdanning i sos.ped. og barnevern