a123

Siri Selvnes - Avdelingsleder Sagbakken

Siri Selvnes - Avdelingsleder Sagbakken

Telefon: 93 05 87 06,
e-post: siri.selvnes@frelsesarmeen.no

Arbeidserfaring:
Har jobbet som barnevernskonsulent, sosialkurator og barnevernskurator. har også jobberfaring fra ulike barnevernsinstitusjoner siden 2009.

Utdanning:
* Barnevernspedagog

Har jobbet ved Hegglia siden 2016.