a123

Våre institusjonsavdelinger

Våre institusjonsavdelinger

Hegglia har følgende avdelinger for barn og unge:  • Avdeling Øystein Møylas vei, side A og B: 6+2+1 plasser for barn i alderen 6-12 år. 

 

  • Avdeling Venusveien: 3 plasser for barn 6-12 år. 

 

  • Avdeling Tempeveien: 4 plasser (5 i kortere perioder) for ungdom i alderen 12-18 år. 

 

  • Avdeling Sagbakken: 4 plasser for ungdom i alderen 12-18 år