a123

Informasjon til samarbeidspartnere

Informasjon til samarbeidspartnere


Tilsyn ved samvær

Ved Hegglia tilbyr vi tjenesten tilsyn ved samvær. Vi har en rammeavtale med Trondheim kommune samt tilbyr også tjeneste til andre kommuner. Vi har to leiligheter som vi bruker til samvær. Disse er tilpasset ulike aldersgrupper. Leilighetene innehar fullt utstyrte kjøkken som er til disposisjon. 

I etterkant av samværene sendes det ut rapporter til bestiller. Vi ser at det er behov for  rapporter som tar hensyn til både barnets alder samt i hvilken fase av saken tilsynet er. Vi har derfor utarbeidet en differensiert mal som tilpasses de ulike sakene.

Vi har også samvær utenfor Hegglias område, for eksempel i fosterhjem, lekeland, kino eller liknende etter behov.

 

Samvær uten tilsyn
Våre leiligheter kan leies ut for samvær uten at vi fører tilsyn.Da må oppdragsgiver selv stille med tilsyn. Dette er et tilbud kun i ukedagene man-fre og fortrinnsvis på dagtid.

Enkel serveringer er inkludert i alle samvær på Hegglia.

 

Om oss
Frelsesarmeens barne- og familievern ved Hegglia i Trondheim opprettet i 2007 tjenesten tilsyn ved samvær. Det viste seg i løpet av de to påfølgende årene en økende etterspørsel. Avdelingen har vokst i tråd med etterspørselen.

Avdelingen har i dag tre fast ansatte, samt flere som jobber på oppdrag for oss. Alle våre ansatte har helse- og sosialfaglig bakgrunn og ulik kompetanse innen barne- og familievern.

Virksomheten vår jobber etter Traumebevisst omsorg (TBO), som er forankret i teorier fra utviklingspsykologi, tilknytningsteori og traumepsykologi. De siste årene har vi hatt et særlig stort fokus på generell kompetanseheving. Det er ofte fagdager sant at vi har tilsynsmøter annenhver måned.

Gro M. Wilmann
Teamleder og sosionom

Hege L. Johnsen
Barnevernpedagog

Anja P. Hansen
Barnevernpedagog

 

Kontaktinformasjon
Gro M. Wilman
Tlf. 40 43 36 49
E-post: samvarhegglia@frelsesarmeen.no

 

Besøksadresse: Bjørkvegen 12, 7058 Trondheim

Postadresse: Postboks 6726, 7490 Trondheim

  Informasjon til samarbeidspartnere