a123

Velkommen

Frelsesarmeens barne- og familievern, Lillebo tilbyr 12 plasser til av barn og ungdom i aldersgruppen 12 til 19 år etter lov om barneverntjenester §§ 4-4 og 4-12. I særlige tilfeller også for plassering etter § 4-6, 2.ledd dersom ungdommen har vært plassert ved en annen institusjon tidligere og plasseringen er tenkt å vare over tid.

På Lillebo tilbyr vi ettervern etter modellen Nesten Voksen. Les mer om det her

Lillebo ungdomshjem består av to hus, et på Kjeller og et på Skedsmokorset. 

Velkommen
viewNews is