a123

Velkommen

Othilie har 6 plasser for barn og ungdom i aldersgruppen 10-18 år, etter lov om barnevernstjenester §§ 4-4, 6.ledd, 4-6 (med tanke på langtidsplassering) og 4-12. Othilie tilbyr også ettervern i form av botrening i egen leilighet.

Othilie ligger sentralt på Grefsen i Oslo i barnevennlige områder. Det er barne- og ungdomsskole i umiddelbar nærhet. Det er kort vei til nærmiljøaktivteter og ulike offentlige transportmuligheter.

Institusjonen har en unik mulighet for å kunne tilby differensierte tiltak ut i fra barnet/ungdommens behov. De ansatte har bred faglig kompetanse og arbeider og veiledes metodisk etter LØFT og traumebevisst omsorg.

Vår miljøterapi er basert på tilknytnings- og utviklingspsykologisk teori, samt LØFT og Systemisk tenkning. Vi har fokus på traumebevisst omsorg. Gjennom organisering av hverdagen med faste rutiner, aktiviteter og tett oppfølging ønsker vi å stå sammen med barnet/ungdommen for vekst, utvikling og selvstendighet.

Les brosjyren om institusjonen her

Les brosjyren om ettervern med botrening og oppfølging her

Les brosjyren til barn og unge her

viewNews is