a123

Aktivitet

AktivitetAktivitet 

"Det er så givende at Soldammen benytter profesjonelle fagfolk innen musikk, media og kunst. Dette gir beboerne progresjon, samt øker deres motivasjon og mestringsfølelse".
                                                                                                   - Marco, ansatt ved Soldammen

Vi legger stor vekt på aktivitet i det miljøterapeutiske arbeidet. Barn tilbys førstehåndsopplevelser av fritidsaktiviteter som sykling, padling, villmarkstur, for å nevne noen. Vi har egen lavvo og BMX-bane i skogen vår ved gården. I tillegg kommer hesteaktivitetene, med egen ridebane og stall. Vi har også et godt tilbud innen musikk og media.