a123

Målgruppe

Målgruppe

Soldammen gård er en institusjon med tilrettelagt omsorg og tilhørende fosterhjemsavdeling. Soldammen er godkjent for plasseringer etter lov om barnevernstjenester §4-6, §4-4,4 ledd og §4-12 for barn og unge i alderen (6) 8–19 år som har behov for omsorg, behandling og skole. Soldammen har lang erfaring med å tenke løsningsorientert for hvert enkelt barn i forbindelse med plasseringen, for å kunne gi barnet/ungdommen et best mulig tilpasset tilbud.Vi tilbyr enetiltak, samt timebasterte tjenester i relasjonsskapende aktiviteter i samarbeid med fosterhjemsavdelingen. 

 

Problematikk vi har kompetanse og erfaring med: 

  • Langvarig omsorgssvikt
  • Reaktiv tilknytningsforstyrrelser og andre utviklingsforstyrrelser
  • Seksuelle overgrep
  • Vold, mishandling og høyt konfliktnivå i familien
  • Uavklart omsorgssituasjon
  • Manglende språk og kommunikasjonsferdigheter
  • Innadvendt atferd, med skolefobi og vegring for sosiale settinger
  • Manglende sosial kompetanse