a123

Metodikk

Metodikk

"På Soldammen får barna mulighet til å mestre noe virkelig stort. En ungdom jeg hadde med på ridetur sa en gang; for en deilig følelse, å kontrollere et så stort dyr."  - Maria, ansatt ved Soldammen

 

Dyr/hest 

Vi bruker hester aktivt i det miljøterapeutiske arbeidet. Uavhengig av barnets erfaringer, alder, kjønn, ressurser og utfordringer, er dette et nyttig virkemiddel i å jobbe med endring av barnas tilknytningsstrukturer. 

I arbeid med hestene gis barna mestringsopplevelser på flere nivåer, og aktiviteten gir barna rask erfaring med voksne som en trygg base.
De lærer gjennom dette å stole på voksne, gjøre seg avhengig av voksne og utforske med voksnes støtte.Vi har gjennom årene utviklet vår egen metodikk ved bruk av hestene. 


Traumesensitiv omsorg 

Soldammen har fokus på å skape et trygt miljø for barnet, gode voksne rollemodeller som viser respekt, anerkjennelse og er sensitive ovenfor barnet/ungdommen. Vi har fokus på å forstå følelsene bak atferden, hva barnet burde signalisert og hjelpe barnet/ungdommen til å regulere følelser og atferd. 


LØFT 

LØFT er en tilnærming som brukes i kombinasjon med den traumesensitive tilnærmingen. Tilnærmingene støtter hverandre, ettersom LØFT er opptatt av en felles problemforståelse for deretter å identifisere de små steg på veien til ønsket situasjon.Tar vi for eksempel inn et barn som avviser voksne, vil LØFT som tilnærming bidra til å identifisere de små stegene i retning av at barnet tør å gjøre seg avhengig av voksne, og hvordan man kan legge til rette for dette. Bevissthet rundt holdninger og språkets betydning fremmer voksnes evne til sensitivitet og evne til å møte barna og deres behov. 


Veiledning 

Soldammen har et tett samarbeid med BUPP, i tillegg til ekstern veiledning av høyt kvalifiserte fagpersoner for våre ansatte. Dette foregår både gruppevis og inviduelt. Vi jobber aktivt med å dra inn ekstern kompetanse når det er spesielle behov på et område.