a123

Miljøpersonalet

"De voksne ga veldig mye av seg selv og var tilstede for barna. Jeg følte meg trygg og godt ivaretatt" - Elisabeth, tidligere beboer


Våre ansatte er det viktigste suksesskriteriet i arbeidet med barna/ ungdommene. Vi legger stor vekt på å finne de rette menneskene som skal jobbe for oss.

Soldammen har en høy andel avutdannede og kvalifiserte ansatte.Vi haren personalgruppe der minimum 75% av personalet har barnevernfaglig- og/ eller sosialfaglig kompetanse, inkludert faste ansatte og vikarer. Flere studerer også relevante studier på deltid. Vi har også rekruttert personale med annen type relevant kompetanse, f.eks. sykepleier og pedagoger. Flere har relevante mastergrader. 

De ansatte har interesse for og kunnskap om fritidsaktiviteter som er en stor berikelse for aktivitetstilbudet på Soldammen gård.Vi har egen husmor og gårdsbestyrer. 

Vi ansetter selv våre medarbeidere, og leier ikke inn ekstern arbeidskraft bortsett fra til veiledning. Dette
tror vi forklarer noe av grunnen til den samhørigheten og det gode, stabile arbeidsmiljøet vi har på Soldammen.Vi har en god blanding av kjønn og alder blant våre ansatte – noe vi jobber bevisst med i vårt rekrutteringsarbeid.