a123

Samarbeid med andre instanser

For oss er det viktig å ha et godt samarbeid med oppdragsgiver og øvrige samarbeidspartnere. Dette for å gi barnet/ungdommen et best mulig opphold på Soldammen gård eller i våre fosterhjem. 

"Min erfaring etter flere års samarbeid, er at Soldammen representerer medmenneskelighet, profesjonalitet, og fokus på barnets beste. Det gjelder både institusjonen og fosterhjemmene".                                                                 - Ketil Torstenon, Teamleder fosterhjem Moss kommune

"Vi har god erfaring med at Soldammen kan tilby god og tett oppfølging også der fosterhjemmet er langt unna plasseringskommunen. I tillegg er det å jobbe for en felles forståelse av barnet viktig for å gi det best mulig utvikling. Vi har erfart mye felles faglig ståsted samtidig som det kan være rom for å kommunisere ulike vinklinger på ting."                                                                                                          - Grete Gevoll, Oppfølger/barnevernkonsulent, omsorgsenheten, Trondheim kommune