a123

Solid organisasjon

Solid organisasjon

Frelsesarmeens barne- og familievern 

Soldammen gård startet i år 2000 og er en av totalt seks barnevernsinstitusjoner under Frelsesarmeen, en stor ideell, privat organisasjon som har drevet med sosialt arbeid i Norge siden 1888. Vi har et godt samarbeid internt for å kvalitetssikre alt vi gjør og utvikle oss i takt med behovene. Soldammen kan nyttiggjøre seg av ressurser i Frelsesarmeen som kommer våre beboere til gode.Vi samarbeider med bl.a. Frelsesarmeen sin kulturskole om musikkopplæring, og den årlige fotball- cupen hvor Soldammen stiller med eget lag.