a123

Velkommen

Solgløtt eies og drives av Frelsesarmeens barne- og familievern. Solgløtt startet i 1917 som en del av Frelsesarmeens sosialtjeneste.

Solgløtt har 4 hus og gir tilbud om omsorg til både barn i alderen 6 - 12 år, og ungdom i alderen 13-20 år. Plasseringsparagrafer §§ 4-4 4.l og 4-12.

Solgløtt tar også i mot barn og unge som er plassert etter lov om barneverntjenester §§ 4-6, 1. ledd og 4-6, 2. ledd dersom det er planlagt at plasseringsvedtaket skal endres til §§ 4-4, 4. ledd eller 4-12, med Solgløtt som plasseringsalternativ. Vi kan gi tilbud til barn og ungdom med ulike utfordringer.

Solgløtt har over år utviklet et tett samarbeid med barne- og ungdomspsykiatrien og habiliteringstjenesten. Dette har ført til økt kompetanse og erfaring i forhold til barn og ungdom med psykiske problemer og spesielle omsorgsbehov. Solgløtt tar også på seg kartleggingsoppdrag for ungdom som kan ha behov for langsiktige tiltak i barnevernet.

 

viewNews is