a123

Velkommen

Frelsesarmeens barne- og familievern, Stavanger (tidligere Tryggheim) startet i 1907 som en del av Frelsesarmeens sosialtjeneste. Institusjonen driftes i en større villa på Våland, nært Stavanger sentrum.

Institusjonens beliggenhet gir kort vei til skole- og fritidstilbud, samt forskjellige aktivitets- og kulturtilbud.

Institusjonen jobber etter LØFT-prinsipper og traumesensitiv omsorg. Vi har høyt fokus på oppfølging av skoletilbud, brukermedvirkning og selvstendighetstrening.

Institusjonen er godkjent for plasseringer av barn og ungdom i aldersgruppen 12-20 år etter lov om barneverntjenester §§ 4-4.4.ledd og 4-12.

 Institusjonen er en korttidsinstitusjon for barn og unge:

  • Med oppholdstid fra 6 måneder og lenger, med sikte på en alternativ / videre plassering
  • Som trenger et helhetlig tilbud med god omsorg, tett oppfølging og kontinuitet i voksenkontakten
  • Som trenger videre oppfølging av påbegynt utredning og behandling ved BUP
  • Som trenger en personalgruppe med høy kompetanse innenfor feltet relasjonsarbeid, traumeforståelse og traumebevisst omsorg
  • Ved behov kan plasseringen vare frem til ungdommen fyller 20 år

Les mer om vår målgruppe under våre tilbud til høyre på siden.

viewNews is