a123

Tiltaket Nesten Voksen

Nesten voksen er et frivillig oppfølgingstiltak for ungdom som er på vei fra å være under omsorg til en selvstendig tilværelse i egen leilighet. Tiltaket startet er organisert under Frelsesarmeens barne- og familieverns ungdomsinstitusjoner. Gjennom flere år har vi opparbeidet kompetanse på ungdommenes utfordringer i denne livsfasen.

I konseptet, Nesten voksen, jobber det svært fleksible miljøarbeidere som tilrettelegger oppfølgingen etter de unges ønsker og behov i samarbeid med kommunens ulike etater. Vi hjelper ungdommene med å skaffe leilighet, en ordnet økonomi og et dagtilbud. Vi holder kontakt med dem så lenge de har behov for det. Mange unge kan trenge trening i ulike ADL-ferdigheter før de mestrer å bo for seg selv, og Nesten voksen gir tett og god døgnkontinuerlig oppfølging på timebasis etter avtale.

Nesten voksen jobber for at de unge skal oppnå et selvstendig voksenliv. De som trenger langsiktige tiltak, får hjelp til kontakt med rette instans. Nesten voksen samarbeider tett med ulike instanser og vi har spesialisert oss på unges rettigheter og plikter i samfunnet.

Ta kontakt med en av våre ungdomsinstitusjoner dersom du ønsker mer informasjon om tiltaket.