a123

Etablering og Oppfølging

Nesten voksen hjelper de unge med å skaffe egnet bosted som de kan trives i innenfor det budsjettet de har, og veileder dem i den prosessen. Vi har kontakter i boligmarkedet, og erfaring med å ordne depositum, husleie- strømavtaler. Vi har bil og er behjelpelig med flytting og innkjøp av inventar og utstyr. Vi hjelper dem til å mestre det praktiske ved det å bo for seg selv, som innkjøp, matlaging, renhold og betaling av husleie og regninger.

Sammen med ungdommene setter vi opp budsjett, slik at de får god oversikt over inntekter og utgifter, og en ordnet og selvstendig økonomi. Ved behov hjelper vi de unge med å kontakte NAV for økonomisk bistand.

Vi hjelper de unge med å finne jobb eller annet dagtilbud, som skole eller kurs Vi motiverer dem til å skrive jobbsøknad og søke jobber, eller til å fullføre utdanningen de er i gang med. Vi samarbeider tett med Oppfølgingstjenesten, Fretex og NAV for å nå mål om at alle skal ha et dagtilbud.

Nesten voksen tilbyr ungdommene øvelseskjøring, fordi vi har erfart at det kan være lettere å skaffe seg jobb når man har sertifikat.

Vi veileder de unge om rettigheter og plikter de har som voksne.

Vi snakker med de unge om fysisk og psykisk helse, om holdninger, atferd og relasjoner, og hvordan de kan opprettholde et støttende nettverk. Vi tilrettelegger oppfølgingen individuelt, og ved behov sørger vi for at ungdommen får kontakt med det øvrige kommunale hjelpeapparatet, som for eksempel med DistriktPsykiatrisk Senter (DPS) eller Senter For Rusforebygging (SFR).

Vi gir ungdommene støtte og hjelp over i et meningsfylt voksenliv fordi vi ser at det ikke alltid er lett å stå helt på egne bein. Vi skreddersyr oppfølgingen etter de unges ønsker og behov, og holder kontakt med dem i etableringsfasen og frem til en selvstendig tilværelse i eget leilighet.