a123

Målgruppe

Nesten voksen sin målgruppe er ungdom som trenger oppfølging i den skjøre overgangen fra det å være under omsorg til en selvstendig tilværelse i egen leilighet.