a123

Målsetting

Målsettingen er å støtte ungdom i etableringsfasen i overgangen til en voksen og selvstendig tilværelse. Det langsiktige målet er at ungdommene ved fylte 25 år skal ha egen bolig, klare seg økonomisk, ha et dagtilbud, et støttende nettverk og om mulig ha sertifikat.