a123

Velkommen

Dropp-Inn er et forebyggende tilbud til ungdom i alderen 13-20 år som ligger i risikosone for rus, vold og skoleskulk og som benytter Drammen sentrum som en av sine viktige oppholdsarenaer.

Vi ønsker å tilby en inkluderingsarena og en møteplass for å fremme sosial inkludering. Dropp-Inn mener at noen ungdommer som er i en overgangsfase fra ungdom til ung voksen har behov for ekstra støtte i denne fasen. Dropp-Inn er aktuelt for ungdom som har behov for en "los" med lykt som kan hjelpe til med å finne frem til ressurser og mestringsstrategier .

Dropp-Inn har åpent en kveld i uka med tilbud om middag, aktivitet og holdningsskapende samtaler. Målsettingen er å være en del av ett støttende nettverk som kan være med på å bygge sunne relasjoner til andre mennesker og som er utviklende.

viewNews is