a123

Velkommen!

Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2-4 timer i uken.

Familiekontakten er en frivillig som besøker en familie som ønsker støtte og avlastning én gang i uken, og er hos famiien mellom 2 og 4 timer per gang. Oppdraget varer i 6 måneder. Alle nye frivillige må delta på forberedelseskurs på 21 timer fordelt over 5 kvelder og en lørdag.

Familiekontakten har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn. Familiekontakten har taushetsplikt, og får veiledning og oppfølging av Home-Starts koordinator.

Har du tid til overs til en småbarnsfamilie som trenger avlastining og støtte? Home-Start i Drammen starter nytt kurs for frivillige fra 17. september fram til 22. oktober. 

Ta kontakt for en uformell prat.

Mer om oppdraget:

Foreldrene kan ha behov for avlastning og støtte i en hektisk hverdag. Her er det 3 eksempler på oppdrag:

Jenny på 3 år ønsker at noen skal komme og besøke dem en gang i uken, fordi det skjer så sjeldent.

Storebror Omar på 7 år ønsker hjelp til lekser, fordi mamma ikke kan så godt norsk.

Mammaen til tvillingene Kari og Mari på 6 måneder ønsker en person som kan være med dem på babysang og på helsestasjonen.

 

Home-Start familiekontakten tilbyr sine frivillige sosiale og faglige tilstelninger. Den frivillige vil også få veiledning av koordinator når de er i oppdrag hos en familie. Den frivillige bestemmer selv hvilken ukedag og klokkeslett som det passer å være frivillig. 

viewNews is