a123

Velkommen

Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2-4 timer i uken.

Familiekontakten er frivillige som har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn. De har gjennomgått et omfattende kurs om forberedelse til arbeidet. Hjelpen ytes av frivillige med inntil 4 timer pr. uke i familiens eget hjem. Hjelperne har taushetsplikt. Hjelperne får veiledning og oppfølging av Home-Starts koordinator.

Besøk oss på facebook

 

viewNews is