a123

Home-Start Familiekontakten

Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2-4 timer i uken.

En familiekontakt er en frivillige som har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn, og som har deltatt på et 25 timers forberedelseskurs i regi av Home-Start.

Til foreldre:

Home-Start Familiekontakten kan gi hjelp dersom familien:
• ønsker et menneske å snakke med, som kan gi råd og veiledning i foreldrerollen *
• trenger støtte og avlastning, en pustepause i hverdagen
• har et kronisk sykt barn eller barn med nedsatt funksjonsevne
• ønsker besøk i hjemmet hver uke, 2-4 timer

Kan jeg stole på familiekontakten?
• alle som ønsker å bli en familiekontakt må gjennomføre 25 timers forberedelseskurs
• koordinator som leder avdelingen velger familiekontakt ut fra dine ønsker å behov
• familiekontakten har taushetsplikt

Hvem er familiekontakter?

• Personer som ønsker å gjøre en frivillig innsats inn mot småbarnsfamilier
• de er over 20 år som har har tid og lyst til å være sammen med en småbarnsfamilie regelmessig
• de har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn
• de er en ansvarsfull og lyttende person
• en som har deltatt på Home-Start avdelingen sitt 25 timers forberedelseskurs

Om du ønsker en familiekontakt, eller du har lyst til å bli en, kontakt marianne.svendsen@frelsesarmeen.no.

Kurs våren 2019:
Nytt kurs starter torsdager fra 4. april til 9. mai kl. 17–20 i Frelsesarmeens lokaler i Grønlandsleiret 30. Meld deg på, vi trenger deg!

Home-Start FamiliekontaktenNyheter lokalt

Vis flere
    viewNews is