a123

Velkommen

Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2-4 timer i uken.
En familiekontakt er en frivillige som har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn, og som har deltatt på et 25 timers forberedelseskurs i regi av Home-Start.

Til foreldre

Home-Start Familiekontakten kan gi hjelp dersom familien:

 • ønsker et menneske å snakke med, som kan gi råd og veiledning i foreldrerollen
 • trenger støtte og avlastning, en pustepause i hverdagen
 • har et kronisk sykt barn eller barn med nedsatt funksjonsevne
 • ønsker besøk i hjemmet hver uke, 2-4 timer

Kan jeg stole på familiekontakten?

 • alle som ønsker å bli en familiekontakt må gjennomføre 25 timers forberedelseskurs
 • koordinator som leder avdelingen velger familiekontakt ut fra dine ønsker å behov
 • familiekontakten har taushetsplikt

Hvem er familiekontakter ?

 • Personer som ønsker å gjøre en frivillig innsats inn mot småbarnsfamilier
 • de er over 20 år som har har tid og lyst til å være sammen med en småbarnsfamilie regelmessig
 • de har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn
 • de er en ansvarsfull og lyttende person
 • en som har deltatt på Home-Start avdelingen sitt 25 timers forberedelseskurs 

 Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om Home - Start.
Hilsen koordinator Anne. Mobil 46414399 eller mail anne.vestheim@frelsesarmeen.no

Velkommen

 

viewNews is