a123

Velkommen

Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder, 2-4 timer i uken.
En familiekontakt er en frivillig som har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn, og som har deltatt på et 25 timers forberedelseskurs i regi av Home-Start.

Til foreldre

Home-Start Familiekontakten kan gi hjelp dersom familien

 • ønsker et menneske å snakke med, som kan gi råd og veiledning i foreldrerollen.
 • trenger støtte og avlastning, en pustepause i hverdagen.
 • har et kronisk sykt barn eller barn med nedsatt funksjonsevne.
 • ønsker besøk i hjemmet hver uke, 2-4 timer.

Kan jeg stole på familiekontakten?

 • Alle som ønsker å bli en familiekontakt må gjennomføre 25 timers forberedelseskurs.
 • Koordinator som leder avdelingen velger familiekontakt ut fra dine ønsker å behov.
 • Familiekontakten har taushetsplikt.

Hvem er familiekontakter ?
Personer som ønsker å gjøre en frivillig innsats inn mot småbarnsfamilier, og som

 • er over 20 år .
 • har tid og lyst til å være sammen med en småbarnsfamilie regelmessig.
 • har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn.
 • er en ansvarsfull og lyttende person.
 • har deltatt på Home-Start avdelingen sitt 25 timers forberedelseskurs.

 Ta kontakt for en uformell prat om du ønsker mer informasjon om Home-Start.

viewNews is